Děrování/ražení


Klasické děrování ražením je základní a nejpoužívanější způsob, jak vyrobit perforovaný / děrovaný plech. a naší technikou děrování se ukrývá svět plný děr: stovky nástrojů, děrovací jednotky, jež se skládají z mnoha razníků až do šířky 1,5 m, které perforují plechy z oceli, hliníku, nerezové oceli, mosazi, mědi, titanu, plastů ad. Tyto nástoje jsou používány na moderních děrovacích lisech, kterými lze pomocí používaného číslicového řízení docílit každého požadovaného děrování: tvary pravoúhlé, kruhové výseče, lichoběžníky, místa bez děrování.

Vrtané děrování


Hlavní přednost vrtaných plechů je v jejich podstatně větší volné ploše při současné větší stabilitě. Více otvorů na plošnou jednotku = větší výkon.

Perforování vrtáním na rozdíl odděrování ražením může překonat kritický poměr nejmenšího průměru otvoru k tloušťce plechu a k nejmenšímu můstku, což znamená, že je možno vyvrtat do silného plechu velmi malé otvory s minimálními můstky. Při děrování vrtáním umožňují hladké stěny a kónický tvar otvorů optimální průtok látky bez ucpávání síta, dále vysoké tlakové zatížení lisů. Možnost individuálního přizpůsobení průměru otvorů, kuželovitosti vrtání a volné plochy pro speciální síta a třídící technologie.

Frézované děrování


Frézují se pouze otvory, které již nelze docílit děrováním. Pro většinu třídících procesů je štěrbina lepší než kulatý otvor.Zrna, krystaly nebo podobný materiál mohou kruhový otvor ucpat. Dodáváme frézovaná síta s minimální roztečí a šířkou štěrbin 0,3 mm, 0,2 mm a menší. Vedle různých štěrbinových průřezů, jako je rovnoběžný nebo lichoběžníkový, vyrábíme také třídící plechy s profilem. Tyto plechy se používají buď rovné nebo skroužené ve formě válců, kuželů, polosít, sítových plášťů a segmentů. Výhody děrování frézováním jsou vysoká stabilita ....

Mikroperforace


Děrování elektronovým a laserovým paprskem je logickým doplněním mechanických děrovacích metod a používá se tehdy, kdy je zapotřebí co nejmenších otvorů.

Děrování paprskem se používá např. 0,3 mm otvory při získávání ovocných a zeleninových šťáv, nebo 0,1 mm při zpětném získávání vláken z procesních vod, k čištění odpadních vod, k zadržování nečistot při extrakci plastických hmot ad.

Síta děrovaná paprskem jsou plechy z nerezových ocelí a jiných materiálů s miliony malých, kuželových otvorů ve formě štěrbin, ale také kruhových otvorů.

Coniperf ®


ConiPerf® - plechy s jemným děrováním a směrem proudění podle procesních požadavků.

ConiPerf je zvláštní technologie, která umožňuje děrování do plechůs mnohonásobně větší tloušťkou. Poměr mezi otvory a tloušťkou plechu, který můžeme dosáhnout je až 1:10.

Proces deformačního zpevnění dodává ConiPerfu extrémní otěruvzdornost. Dodatečnými úpravami lze tuto odolnost využít z pohledu životnosti. Aplikace z ConiPerf jsou proto ideální pro procesy třídění, drcení (rozmělňování) ve vysoce abrazivním prostředí. Mimořádně vysoká konicita otvorů zabraňuje jejich ucpávání.

Štěrbinová síta


Filtrační technologie štěrbinových sít je určena pro náročné procesy prosévání a separace s maximální efektivitou.

Efektivita vaší výroby vzroste zlepšením vašich separačních zařízení. Separační technika štěrbinových sít firmy ANDRITZ Fiedler nabízí vynikající možnosti pro optimalizaci vašich separačních a filtračních technologií. V porovnání s drátěnými síty nebo perforovanými materiály se separace pomocí štěrbinových sít vyznačuje podstatně větší volnou plochou a velmi přesnými otvory. Tato stabilní a trvanlivá konstrukceprodlužuje životnost, štěrbiny vyžadují minimální údržbu a téměř nedochází k jejich ucpávání díky tvaru profilových drátů. Štěrbinová síta nabízejívýjimečnou konstrukční variabilitu. To zjednodušuje široký rozsah typů a velikostí a v důsledku využití vysoce kvalitních materiálů a zlepšení nabízí rozsáhlé možnosti využití.